Sənaye

 

Milli iqtisadiyyatın bir filialı - xammal emal edən və ya yeraltı mədəniyyəti inkişaf etdirən müəssisələr.

Yuxarı