Keramik və farfor məmulatların istehsalı

 

Keramik məhsulların istehsalı xammalın emalı və kütlələrin hazırlanması, məhsulların formalaşması, qurutma, atəş və bəzəkdən ibarətdir.
 
Xammalın emalı və keramika kütləsinin hazırlanması xammalın kənar (əsasən boyayıcı) çirkləri, qaba və incə öğütmələrdən təmizlənməsinə, reseptə uyğun olaraq qarışdırılmasına, kütlələrin diqqətlə təmizlənməsinə və vakuum edilməsinə salınır. Titanyum oksidlərinin, dəmirin qatqılarının sarımsı, boz rəngli çalarları və kütlənin heterojenliyi deformasiyaların, çatlaqların, düzensizliklərin meydana gəlməsinə səbəb olur.

Yuxarı