1
Sifariş yaradın
Öz sözlərinizlə sifariş haqqında məlumat verin, arzu olunan qiyməti və icra müddətini göstərin
2
Təklifləri alın
Ən qısa müddətdə sizin sifarişi icra etməyə razı olan şəxslərdən sərfəli təkliflər alacaqsınız
3
Ən sərfəli təklifi seçin
Sizə uyğun gələn icraçını müxtəlif göstəricilər üzrə seçə bilərsiniz: qiymət, reytinq, rəylər, təcrübə

Sifariş əlavə edin

İnsan hüquqları sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər və fərdi sahibkarlar

 

İnsan hüquqları millətindən, yaşayışından, cinsindən, etnik mənsubiyyətindən, rəngindən, dinindən, dilindən və ya digər əlamətlərindən asılı olmayaraq hər bir şəxsin ayrılmaz hüququdur. Hər kəs bir növ ayrı-seçkilik istisna olmaqla, insan hüquqlarına bərabər şəkildə malikdir. Bu hüquqlar bir-biri ilə əlaqəli, qarşılıqlı və bölünməzdir.
 
Universal insan hüquqları tez-tez müqavilələr, adi beynəlxalq hüquq, ümumi hüquq prinsipləri və beynəlxalq hüququn digər mənbələri şəklində qanunla təsbit olunmuş və təmin edilmişdir. Beynəlxalq insan haqları qanunu insanlara hüquq və əsas azadlıqların təşviq edilməsi və qorunması məqsədilə fəaliyyət göstərmək üçün dövlətlərə öhdəlik götürür.
 
Universalite və ayrılmazlıq

Yuxarı