Asbest istehsalı

 

Asbest (yunan ἄσβεστος, dağılmayan) və ya dağ kətan [1] [2] [3] - silikatlar sinfindən bir sıra gözəl lifli mineralların kollektiv adı, ən yaxşı elastik liflərdən ibarət təbiət aqreqatlarında yaranır. Ən müxtəlif sahələrdə, məsələn tikinti, avtomobil sənayesi və raket istehsalında tətbiq olunur.

Yuxarı