Mühərrik və möhür istehsalı. Hüquqi şəxslərin, fərdi sahibkarların və dövlət orqanlarının möhürlərinin istehsalı üçün.

Yuxarı