milli iqtisadiyyat şöbəsi: kənd təsərrüfatı sahəsində təsərrüfat fəaliyyəti, əkinçilik, heyvandarlıq, meşə təsərrüfatı.

Yuxarı