Nəqliyyatın təmiri

 

malların və sərnişinlərin hərəkətinin vasitələri və üsulları. Ch. nəqliyyat məsələsi ehtimal ki, daha böyük yük həcmlərinin və sərnişinlərin yaxın, orta və uzun məsafələrə mümkün qədər tez, təhlükəsiz və daha rahat bir şəkildə daşınmasıdır. Nəqliyyatın köməyi ilə rayonlar, ölkələr və şəhərlər arasında iqtisadi və sosial qarşılıqlı əlaqə təmin olunur. Nəqliyyat sistemi xətti və nodal infrastrukturu (yollar, nəqliyyat xətləri, nəqliyyat şəbəkələri, nəqliyyat mərkəzləri və mərkəzləri, nəqliyyat xətti), nəqliyyat vasitələri (vaqon), nəqliyyat axınları daxildir.

Yuxarı