Kurslar və təhsil

 

Təlim kursları. tədris planına uyğun olaraq müxtəlif tipli təhsil müəssisələri üçün hazırlanmış təlim sistemi. Haqqında doğru müəyyən vaxt üçün nəzərdə tutulub və bir sıra ümumtəhsil və xüsusi fənlərin Госстандартом və tədris planına uyğun olaraq müxtəlif tipli təhsil müəssisələri üçün hazırlanmış təlim Sistemi ibarətdir. Haqqında doğru müəyyən vaxt üçün nəzərdə tutulub və bir sıra ümumtəhsil və xüsusi fənlərin ibarətdir. Kursun sonunda diplom, şəhadətnamə və sertifikat hər fənn üzrə aldığı qiymətləri və adları göstərilməklə, sayı, ixtisas kurs saat verilir. Tez-tez termini münasibətdə ali məktəbdə tədris proqramı istifadə olunur.

Yuxarı