Armatur istehsalı

 

Tikinti işlərinin gücləndirilməsi
Bina üzərində möhkəmləndirici işlərin aparılması aşağıdakı əməliyyatları əhatə edə bilər:
a) hazır çərçivələrin quraşdırılması və şəbəkələrin çəkilməsi;
b) möhkəmləndirici qəfəslər və ızgaraları fərdi şəkildə, əl ilə bağlamaq;
c) ixtisaslaşdırılmış seminarda möhkəmləndirilmənin hazırlanması.
 
Dəmir yolu nəqliyyatı
Dəmir-beton qurğusundan tikinti sahəsinə qədər hazırlıq çərçivələri, ızgaralar və ya fərdi çubuqlar yerli şərtlərdən asılı olaraq hər cür nəqliyyat vasitəsi ilə: dəmir yolu, yol, kabel kranları və s.

Yuxarı