Polimerlərdən məmulatların istehsalı

 

Polimer materiallardan hazırlanmış materiallar
Polimer materiallardan istifadənin sadələşdirilməsi və cavabdehlik məsələləri, eləcə də polimerlərdən günümüzə hazırlanan malların, texnika, kosmetika və mebellərin hazırlanmasından ibarətdir.

Yuxarı