Müxtəlif tipli boruların istehsalı

 

Borular qapalı qaynaqlı bir növ olan məhsullardır. Müxtəlif kommunikasiya sistemləri təşkil edirlər. Bundan əlavə, onlar tikinti (məsələn, boru təməli) bütün digər məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu günə qədər istehsalın materialına bir çox növ boru var. Bunların hamısı istehsal üsulu və məqsədi ilə fərqlənir.

Yuxarı