Xidmət sifarişləri

Aktiv 4

Qapalı 86

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 69

İcraçılar

Şirkətlər 2571

Fiz. şəxs 2010

Mağaza

Satıcılar 202

Məhsul 1525

Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması

Ələt qəsəbəsində yaşayış binalarının tikintisi məqsədi ilə mühəndisi-geoloji və geofizika tədqiqatları aparılmışdır. Əsasən aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Sahənin topoqrafik planının tərtibi;
- Ərazilərin mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji şərait baxımdan vizual müayinəsi;
- Kəşfiyyat quyularının qazılması;
- Qrunt və su nümunələrinin götürülməsi;
- Laboratoriya tədqiqatlarının aparılması;
- Kameral emal işlərinin yerinə yetirilməsi.

caspiangeomatics.com
Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması şəkil

Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 12.11.20
İcraçının əlaqə məlumatları

Yuxarı