Xidmət sifarişləri

Aktiv 4

Qapalı 80

Məhsul sifarişləri

Aktiv 5

Qapalı 63

İcraçılar

Şirkətlər 2230

Fiz. şəxs 1749

Mağaza

Satıcılar 142

Məhsul 1058

Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması

Ələt qəsəbəsində yaşayış binalarının tikintisi məqsədi ilə mühəndisi-geoloji və geofizika tədqiqatları aparılmışdır. Əsasən aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Sahənin topoqrafik planının tərtibi;
- Ərazilərin mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji şərait baxımdan vizual müayinəsi;
- Kəşfiyyat quyularının qazılması;
- Qrunt və su nümunələrinin götürülməsi;
- Laboratoriya tədqiqatlarının aparılması;
- Kameral emal işlərinin yerinə yetirilməsi.

caspiangeomatics.com
Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması şəkil

Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 12.11.20
İcraçının əlaqə məlumatları

Yuxarı