Заказы услуг

Активные 4

Закрытые 88

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1543

Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması

Ələt qəsəbəsində yaşayış binalarının tikintisi məqsədi ilə mühəndisi-geoloji və geofizika tədqiqatları aparılmışdır. Əsasən aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Sahənin topoqrafik planının tərtibi;
- Ərazilərin mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji şərait baxımdan vizual müayinəsi;
- Kəşfiyyat quyularının qazılması;
- Qrunt və su nümunələrinin götürülməsi;
- Laboratoriya tədqiqatlarının aparılması;
- Kameral emal işlərinin yerinə yetirilməsi.

caspiangeomatics.com
Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması изображение 1

Mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatların aparılması изображение 2

Работа добавлена: 12.11.20
Контакты исполнителя

Наверх