İstilik qazanxana sisteminin yığılması

Payız-qış dövründə qazan əsaslı quruya, özəl torpaq sahələrinə çevrilir və sayəsində mənzil və digər binalar qızdırılır. Təcrübə göstərir ki, düzgün miqdarda materialların hesablanması, düzgün təsvirlər hazırlamaq və texnologiyanın əsasları ilə tanış olmaq, öz əlinizlə isitmək üçün qazan edə bilərsiniz. Bu məqalədə müzakirə əsas çeşidlərə, qaydalara və xüsusiyyətlərə, həmçinin qazanların öz əlləri ilə aparılması işlərinin ardıcıllığına diqqət yetiriləcəkdir.

Görülmüş iş əlavə edildi: 08.04.19, dəyişdirilmişdir: 13.04.19

Yuxarı