Logistika

 

Nəqliyyat logistikası, xüsusən, maddi obyektlərin, maddələrin və s. Optimal marşrut boyunca bir nöqtədən digərinə hərəkət etmək üçün çatdırılmanın təşkili üçün bir sistemdir. Malların hərəkət prosesində informasiya və maddi axınların idarə olunması üzrə elmin əsas istiqamətlərindən biridir.
 
Optimal marşrut, logistik obyekti mümkün qədər tez (və ya planlaşdırıldığı kimi) minimal qiymətə çatdırmaq mümkün olan marşrutdur və həmçinin çatdırılma maddəsinə minimum zərər verə bilər.
 
Daşınma obyektinə zərər vurmaq, həm də xarici amillərdən (nəqliyyat şərtlərindən) və həm də bu kateqoriyaya daxil olan obyektlərin çatdırılmasında vaxt faktorundan məntiqi obyektin mənfi təsiridir.

Yuxarı