Xidmət sifarişləri

Aktiv 1

Qapalı 84

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 68

İcraçılar

Şirkətlər 2500

Fiz. şəxs 1941

Mağaza

Satıcılar 191

Məhsul 1254


1. TEXNİKALARIN İCARƏSİ VƏ ONLARLA XİDMƏT.

2. TİKİNTİ, O CÜMLƏDƏN MÜLKİ TİKİNTİ ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN TOPDAN SATIŞI

3. YÜK AVTOMOBİLİ NƏQLİYYATININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ

 4. AĞIR TİKİNTİ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TƏMİRİ VƏ ONLARA TEXNİKİ XİDMƏT
SAİR MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN TƏMİRİ
5.TORPAQ İŞLƏRİ: TORPAĞIN EKSKVASİYASI, TİKİNTİ SAHƏLƏRİNİN HAMARLANMASI VƏ DƏRƏCƏLƏRLƏ BÖLÜNMƏSİ, QAZINTILAR, DAŞLARIN KƏNAR EDİLMƏSİ,
 

İcraçının əlaqə məlumatları [email protected] 994772209002 994772209002

Yuxarı