Заказы услуг

Активные 2

Закрытые 84

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 68

Исполнители

Компании 2505

Физ. лица 1949

Магазин

Продавцы 193

Товары 1266


1. TEXNİKALARIN İCARƏSİ VƏ ONLARLA XİDMƏT.

2. TİKİNTİ, O CÜMLƏDƏN MÜLKİ TİKİNTİ ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN TOPDAN SATIŞI

3. YÜK AVTOMOBİLİ NƏQLİYYATININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ

 4. AĞIR TİKİNTİ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TƏMİRİ VƏ ONLARA TEXNİKİ XİDMƏT
SAİR MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN TƏMİRİ
5.TORPAQ İŞLƏRİ: TORPAĞIN EKSKVASİYASI, TİKİNTİ SAHƏLƏRİNİN HAMARLANMASI VƏ DƏRƏCƏLƏRLƏ BÖLÜNMƏSİ, QAZINTILAR, DAŞLARIN KƏNAR EDİLMƏSİ,
 

Контакты исполнителя [email protected] 994772209002 994772209002

Наверх