Xidmət sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 89

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 69

İcraçılar

Şirkətlər 2601

Fiz. şəxs 2035

Mağaza

Satıcılar 205

Məhsul 1558

İnsan resursları xidmətləri (HR)

• əmək müqavilələri, kollektiv sazişlər, daxili siyasətlər (Etik Qaydalar və s.) kimi hüquqi sənədlərin hazırlanması və təhlili;
• İR (İnsan Resursları) idarəetməsi məsləhətləri;
• əcnəbilərin işəgötürülməsi və əcnəbilərin işəgötürmə müqavilələri üzrə məsləhətləşmələr;
• tərəflərin əmək mübahisələri zamanı təmsil edilməsi;
• hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin izlənilməsi;
• işəgötürmənin nəticəsi olaraq qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsi;
• ödəniş cədvəli sisteminin yaradılması;
• İR siyasətinin və prosedurlarının hazırlanması;
• işçilərin attestasiyası, işçilərin işdən azad edilməsi;
• müəssisə daxili sənədləşmə, o cümlədən müqavilə kadr və İR (İnsan Resursları) sənədlərinin auditinin aparılması, aşkarlanan nöqsanlar barədə akt tərtib olunması və aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması;
• digər işəgötürmə ilə əlaqədar məsələlərdə məsləhətləşmələr.

Görülmüş iş əlavə edildi: 17.10.19
İcraçının əlaqə məlumatları 994702169191 994552121815 994124095595 994702169191

Yuxarı