Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 89

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1548

• əmək müqavilələri, kollektiv sazişlər, daxili siyasətlər (Etik Qaydalar və s.) kimi hüquqi sənədlərin hazırlanması və təhlili;
• İR (İnsan Resursları) idarəetməsi məsləhətləri;
• əcnəbilərin işəgötürülməsi və əcnəbilərin işəgötürmə müqavilələri üzrə məsləhətləşmələr;
• tərəflərin əmək mübahisələri zamanı təmsil edilməsi;
• hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin izlənilməsi;
• işəgötürmənin nəticəsi olaraq qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsi;
• ödəniş cədvəli sisteminin yaradılması;
• İR siyasətinin və prosedurlarının hazırlanması;
• işçilərin attestasiyası, işçilərin işdən azad edilməsi;
• müəssisə daxili sənədləşmə, o cümlədən müqavilə kadr və İR (İnsan Resursları) sənədlərinin auditinin aparılması, aşkarlanan nöqsanlar barədə akt tərtib olunması və aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması;
• digər işəgötürmə ilə əlaqədar məsələlərdə məsləhətləşmələr.

Работа добавлена: 17.10.19
Контакты исполнителя 994702169191 994552121815 994124095595 994702169191

Наверх