Xidmət sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 80

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 63

İcraçılar

Şirkətlər 2229

Fiz. şəxs 1748

Mağaza

Satıcılar 142

Məhsul 1058

HÜQUQI KONSALTINQ

NEFT VƏ QAZ
TAM HÜQUQİ DƏSTƏK
KORPORATİV VƏ BİRLƏŞMƏ VƏ SATINALMA
Bankçılıq və Maliyyə
Əmək və Miqrasiya Qanunvericiliyi
Müqavilələr
İnfrastruktur, Tikinti və Daşınmaz əmlak
Mübahisələrin həlli
Əqli mülkiyyət hüquqları
Compliance
RƏİS (Rüşvət əleyhinə idarəetmə sistemi) qurulması üzrə Ekvita-dan dəstək

ekvita.com
HÜQUQI KONSALTINQ şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 02.08.21
İcraçının əlaqə məlumatları 994123100456 WhatsApp [email protected] 994553996945

Yuxarı