Заказы услуг

Активные 6

Закрытые 76

Заказы товаров

Активные 6

Закрытые 59

Исполнители

Компании 2192

Физ. лица 1701

Магазин

Продавцы 138

Товары 1085

Metal konstruksiyalar böyük aşırımlı örtüklər ictimai və хüsusi təyinatlı binalarda, həmçinin istehsalat binalarında tətbiq olunur. İctimai binalara – sərgi pavilyonları, konsert və idman zalları, örtülü stadion və bazarlar, vağzallar və s. aid edilir. Хüsusi təyinatlı binalar – anbarlar, qaraclar, xüsusi parklar və s. aralıq sütunlarsız layihələndirilir, bu da maşınların yerləş-dirilməsi və köçürülməsi ilə əlaqədardır. Böyük aşırımları örtən sistemlər adətən bir aşırımlı layihələndirilir ki, bu da istismar 2 tələblərin-dən – aralıq dayaqların olmamasından irəli gəlir. Böyükaşırımlı qurğuların müхtəlif təyinatlılığı istismar şərtlərinin və binalara verilən memarlıq tələbatlarının fərqliliyini, bu da öz növbəsində konstruktiv həllərin müхtəlifliyini zəruri edir.

Metal konstruksiya изображение 1

Metal konstruksiya изображение 2

Metal konstruksiya изображение 3

Работа добавлена: 27.12.19
Контакты исполнителя 994552252825 994125671574 [email protected]

Наверх