Заказы услуг

Активные 10

Закрытые 76

Заказы товаров

Активные 11

Закрытые 59

Исполнители

Компании 2167

Физ. лица 1679

Магазин

Продавцы 132

Товары 1031

2009-cu ildən fəalliyyət göstərən Agah Group tikinti Şirkətin qurulmasında əsas məqsəd inşaat sektorunda mövcud olan problemli məsələlərin həlli istiqamətində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün ən son yeniliklərin tətbiq olunmasıdır. Hazırkı dövrdə müəssisəmiz əsasən aşağıda qeyd edilən sahələr üzrə ixtisaslaşmışdır —————————————————————————————————————————————————————————————— SƏNAYE TİPLİ OBYEKTLƏRİN TİKİNTİSİ Sənaye tipli aşağıdakı xidmətlər Agah Group tərəfindən təklif edilir: ✅ Anbarlar ✅ İstehsalat sahələri ✅ Prefabrik binalar ✅ Qeyri-yasayış sahələrinə aid ofis binaları —————————————————————————————————————————————————————————————— KƏND TƏSƏRRÜFATI TİPLİ OBYEKTLƏRİN Agah Group şirkətinin kənd təsərrüfatı tipli obyektlərinin tikintisinə aşağıdakılar daxildir: ✅ Quşçuluq fabriklərin tikilməsi ✅ İnkubatorların tikilməsi ✅ Epoksit döşəmələrin vurulması ✅ Heyvandarlıq komplekslərin tikilməsi ✅ Meyvə və tərəvəz üçün soyuq hava depoların tikilməsi ✅ Ət, süd, ərzaq və meyvə məhsullarının və balıqların saxlanması üçün depolar ✅ Daşına bilən soyuducu —————————————————————————————————————————————————————————————— DÖVLƏT ƏHƏMİYYƏTLİ OBYEKTLƏRİN TİKİNTİSİ Agah Group mühüm dövlət tədbirləri zamanı istifadə olunan obyekt və konteynerlərin konstruksiyası, N saylı hərbi hissələrin yüngül konstruksiya ilə və daşına bilən hərbi hissələrin tikiləməsi xidmətlərini həyata keçirir. ✅ Beton izolyasiyası ✅ Demir beton konstruksiyalar ✅ Arakəsmələrin hazırlanması ✅ Metal konstruksiyaların qurulması ✅ Planlı çertyojların hazırlanası ——————————————————————————————————————————————————————————————

Контакты исполнителя 994552252825 994125671574 [email protected]

Наверх