Xidmət sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 80

Məhsul sifarişləri

Aktiv 4

Qapalı 63

İcraçılar

Şirkətlər 2222

Fiz. şəxs 1737

Mağaza

Satıcılar 141

Məhsul 1054

ANBAR UÇOTU VƏ TOPDAN SATIŞ. ANBARDA OLAN IŞ PROSESLƏRIN AVTOMATLAŞDIRILMASI.

Merkuriy-ERP proqram təminatı anbar üçün universal bir proqramdı, çünki proqram həm kiçik həm böyük anbarların və mal paylayıcı mərkəzlərin uçotunu aparmağ imkanı verir.
1) Partiyalı mallara ciddi nəzarət imkanı.
2) İstədiyiniz vaxtda anbarda olmuş və hal hazırda olan mal qalıqlarına baxmaq imkanı.
3) Programda bir neçə anbarın yaratma imkanı. Anbarda malın ünvanlı qeydiyyatı. Yəni mal hansı rəfdə, stelajda və s. yerləşdirilib.
4) Mədaxil və məxaric qaimələri.
5) Tədərükçülərə sifarişlərin göndərilməsi və müştərilərdən sifarişlərin alınması imkanı.
6) Mal çeşidin matrisanı yaratma imkanı. (Yəni tədərükçülərə sifarişi, mal çeşidin siyahını bir dəfə yaradıb və daimi həmin siyahıdan istifadə etmə imkanı).
7) Anbarda ehtiyyatların idarə edilməsi, kəsirlərin və artıqların nəzarətdə saxlama imkanı.
8) Sifariş olunmuş malların anbardan vermə imkanı. Yəni mal dərhal anbardan satıla bilər.
9) Malların anbarlar arası sərbəst yer dəyişmə imkanı.
10) Təftişin və inventarizasiyan ın aparma imkanı.
11) Sifarişləri bir neçə anbara eyni zamanda vermə imkanı.
12) Əvvəlcədən qəbul olunmuş normalara əsasən avtosifarişin vermə imkanı. (Yəni gün ərzində daimi mağazada satılan malların siyahısı tərtib olunur va aftosifarişə verilir).
13) Ticarət əməliyyatların aparma imkanı.
14) Topdan və pərakəndə satış imkanı.
15) Mağazanın tədarükçüyə va muştərinin mağazaya olan borcuna nəzarat imkanı.
16) Konsiqnasiya və satışın uçotu.
17) Tədarükçü və mağaza tərəfindən malların qiymətləndirməsı nə nəzarət imkanı.
18) Mallara bir neçə qiymətin qoyma imkanı. (Misal ücün həftənin gunlərinə aid hansısa malın qiymətinin avtomatik şəkildə dəyişmə imkanı).
19) Bonusların hesablanması.
20) Müqavilələrlə işləmə imkanı.

Görülmüş iş əlavə edildi: 02.11.19
İcraçının əlaqə məlumatları 994124097073 994502786739 [email protected]

Yuxarı