Xidmət sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 80

Məhsul sifarişləri

Aktiv 4

Qapalı 63

İcraçılar

Şirkətlər 2222

Fiz. şəxs 1737

Mağaza

Satıcılar 141

Məhsul 1054

İSTEHSALATIN MALİYYƏSİ

1) Xəzinədarlıq. Pul vəsaitləri hərəkətinin tam nəzarət imkanı.
2) Şirkətdə bir neçə hüquqi tipli şəxsərlə işləmə imkanı.
3) Hər hüquqi şəxsin məhdudiyyətsiz sayda bank hesabların olması imkanı.
4) Konsiqnasiyaların və sifarişlərin maliyyəşməsi uçotu.
5) Büdcələşmə. Büdcələrin razılaşdırılması və onların icra olunmasına nazarət imkanı.
6) Ödəmə cədvəli.
7) Pul vəsaitləri hərəkətinin nəzarət imkanı.
8) Kreditor və debitor borclarına dair nazarət imkanı.

Görülmüş iş əlavə edildi: 02.11.19
İcraçının əlaqə məlumatları 994124097073 994502786739 [email protected]

Yuxarı