Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 89

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1548

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar yol tikintisi işlərində və ya digər torpaq işləri zamanı tətbiq edilən, EN 13282-2:2015 standartına uyğun olaraq istehsal edilir. Hidravlik yapışdırıcılar tikinti zamanı qruntların xüsusi çəkisinə istinadən laboratoriya şəraitində təyin edilmiş faiz nisbətində qatılır və həmin qruntların fiziki - mexaniki xassələrini dəfələrlə gücləndirir. Fiziki – mexaniki xassələrin gücləndirilməsi dedikdə, qruntlarda yapışdırıcı rolunu oynayaraq qruntu möhkəmləndirir, qrunt layların su hopma nəticəsində strukturunun pozulması, deformasiyası kimi mənfi xüsusiyyətlərinin qarşısını alır və layların yük daşıma qabiliyyətini, sürüməyə müqaviməti ilə elastiklik modulunu dəfələrlə artırır. Yuxarıdaki xassələrin artmasını nəzərə alaraq yol geyimi laylarının qalınlıqlarını azaldaraq və ya bəzi layların tikintisini ləğv edərək ümumi yol en kəsiyinin qalınlığının azaldılması və tikintidə əhəmiyyətli dərəcədə zaman və vəsait qənaətləri əldə edilir. Hidravlik yapışdırıcılar tikintidə aşağıdaki sahələrdə bir neçə məqsədlə tətbiq olunur:

- l - V texniki kateqoriyalı avtomobil yolların yol geyiminin dənəvər əsasının, əsasın alt qatının, əsasın əlavə qatlarını və torpaq yatağını möhkəmləndirərək fiziki-mexaniki xassələrinin artırılması,
- l - IV texniki kateqoriyalı avtomobil yolların dənəvər tərkibli yol çiyinlərinin və V texniki kateqoriyalı avtomobil yollarının dənəvər tərkibli örtüyünün möhkəmləndirərək su hopma nəticəsində strukturunun pozulmasından, deformasiyalardan və səthinin oyuqlanmasından qoruyaraq istismar müddətinin dəfələrlə artırılması,
- Yol tikintisi zamanı hündür torpaq tökmələrində təbəqələri möhkəmləndirərək yamacların bərkidilməsi və güclü yağışların təsirindən sürüşmələrin , statik və dinamik yüklərin təsirindən dərin çatların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması,
- Bermaların tikintisi zamanı strukturun möhkəmləndirilməsi,
- Köhnə, dağılmış asfalt örtüklü yolların müəyyən edilmiş dərinlikdə yerində möhkəmləndirərək güclü yol əsası kimi istifadə edilməsi,
- Sonradan tikilən kənara çıxma və sürət yığma yol zolaqların alt laylarının möhkəmləndirilməsilə, istismar zamanı dinamik yüklərin təsirindən yaranan çökmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması,
- Körpü yanaşmalarının və su ötürücü boruların geri dolğusunda qruntların möhkəmləndirilməsilə yol geyimi çökmələrinin qarşısının alınması
- İri həcmli su anbarlarının, kanallarının və süni göllərin su sızmalarının azaldılması və ya tamamilə qarşısının alınması.

www.aayda.gov.az
Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 1

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 2

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 3

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 4

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 5

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 6

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 7

Xüsusi hidravlik yapışdırıcılar və asfalt qarışığı üçün mineral toz изображение 8

Работа добавлена: 19.05.21
Контакты исполнителя 994502350658 994502181139

Наверх