Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 89

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1548

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi

Ölkəmizdə yenilik olaraq Dövlət və Avropa standartının tələblərinə cavab verən, gil tərkibli qruntların möhkəmləndirilməsi üçün Dorosol və dənəvər tərkibli qruntları möhkəmləndirmək üçün Doroport əmtəə nişanlı hidravlik yapışdırıcıları istehsalına başlanılmışdır.
Beləki, hidravlik yapışdırıcılar, yüksək şişmə faizinə malik gilli qruntların və həmçinin dənəvər tərkibli qruntların şişmə faizini sıfıradək endirir, plastik olan gilli qruntları qeyri-plastik dərəcəyə çatdırır, layların su hopma nəticəsində strukturunun pozulması, deformasiyası kimi mənfi xüsusiyyətlərinin qarşısını alır və həmçinin yük daşıma qabiliyyətini dəfələrlə artırır. Nəticə etibarı ilə tikintiyə tamamilə yararsız qruntlar, tikinti işləri üçün tam yararlı materiala çevrilir.

Əlavə olaraq, fiziki - mexaniki xassələrin gücləndirilməsi ilə, tikinti işlərində yararsız qruntların qazılıb atılması və uzaq məsafələrdən yararlı qruntların daşınması kimi işlər ixtisara salınır, yol geyimi laylarının qalınlıqları azaldılır, bəzi layların tikintisi tamamilə ləğv edilir və tikintidə 40 % dək zaman və 30% dək vəsait qənaətləri əldə edilir.

Inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq işlərə başlamadan öncə, tikintidə istifadə olunacaq materiallardan nümunələr götürülür və müştərilərə daima xidmət göstərən Holcim laboratoriyasına çatdırılır. Materialların fiziki-mexaniki xassələri təyin edildikdən sonra materiallara hidravlik yapışdırıcılar ; artma faizlər nisbətlərində qatılaraq sınaqlar aparılır. Sınaq nəticələrinə istinadən hidravlik yapışdırıcılarının tələb olunan tətbiq faizi müəyyən edilir.
Yapışdırıcılar tikinti zamanı laboratoriya şəraitində təyin edilmiş faiz nisbətində sahədə qruntlara qatılır və həmin qruntların fiziki - mexaniki xassələrini dəfələrlə gücləndirir.

Qısa olaraq sahədə tətbiqi barədə
Hidravlik yapışdırıcılar
- qalaq şəklində tikinti sahəsinə çatdırılır və dartıcıya qoşulmuş xüsusi yapışdırıcı səpən çənə boşaldılır.
- qrunt qatının üzərinə laboratoriyada təyin edilmiş faiz nisbətində səpilir
- Səpilmə zamanı səpmə dəqiqliyinə mütəmadi laboratoriya və ya sahə işçiləri tərəfindən nəzarət edilir
- Səpilmiş yapışdırıcı, önünə sərt qoşqu ilə su maşını qoşulmuş xüsusi qrunt qarışdıran maşın vasitəsilə müəyyən edilmiş dərinlikdə qrunta eynicinsli qarışıq əldə edilənədək qarışdırılır və eyni zamanda qarışıq kipləşdirilməyə hazır olması üçün optimal nəmliyədək nəmləndirilir.
- yapışdırıcı ilə qrunt qarışığı avtoqreyderlə səviyyələrə salınarkən quruduğu halda əlavə olaraq su maşınları vasitəsilə təkrar nəmləndirilir
- səviyyələrə salınmış qat torpaq vərdənələri ilə layihədə müəyyən edilmiş sıxışma dərəcəsini əldə edənədək kipləşdirilir.
- kipləşmiş lay üzərində sahə sınaqları aparılır və gündən günə artan dinamik yük daşıma müqaviməti nəticələri əldə olunur.
Hidravlik yapışdırıcılar bir çox tikinti sahələrində geniş istifadə olunur. Onlardan bəzilərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirik:
- Beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisi
- Dəmir yollarının tikintisi
- Kənd təsərrüfatı və əkin-biçin tarlaları yollarının tikintisi
- Neft, qaz və su boru xətləri mühafizə və xidmət yollarının tikintisi
- Su kanallarına xidmət yollarının tikintisi
- Hərbi təyinatlı yolların tikintisi
- Hava limanlarının daxili yolları və avtomobil dayanacaqlarının tikintisi
- Yaşayış komplekslərin və ticarət mərkəzlərinin daxili yollarının tikintisi
- Karxanalara yanaşma yollarının tikintisi
- İri zavod, fabrik, anbarların və istehsalat sahələrinin daxili yolları və
platformaların tikintisi
- Su anbarlarının, süni göllərin və digər qurğuların tikintisi zamanı istifadə olunur.

Xüsusi hidravlik yapışdırıcıların tətbiqi iqtisadi və ekoloji səmərəliliyininə görə dünyanın bir çox ölkələrində geniş istifadə edilərək, yüksək keyfiyyət və qənaətlər əldə edilir.
2016-cı ildən etibarən, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif təyinatlı tikinti layihələrində də hidravlik yapışdırıcıların istifadəsinə başlanılıb.
Hidravlik yapışdırıcılar artıq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin yol tikintisi layihələrində, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin istehsalat zavodlarının tikintisi layihələrində, Özəl sektorda tarla yollarının, anbar və platformaların tikintisi layihələrində istifadə olunur.
Hidravlik yapışdırıcılar həmçinin qonşu Gürcüstan Respublikasının İnfrastruktur və Regional İnkişafı Naziriliyinin yol tikintisi layihələrində də hal-hazırda geniş tətbiq olunur.

Hidravlik yapışdırıcılarının istifadəsinin effektivliyi haqqında Fövqaladə Hallar Nazirliyinin Elmi-Tətqiqat Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən hazırlanmış elmi araşdırma və sınaq işlərinə dair Texniki Hesabatlarda müsbət rəylər öz əksini tapmışdır.

Bu yapışdırıcılar, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin “AzərYol Elmi Tətqiqat Layihə” İnstitutunun sınaq protokolları və Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun sınaq protokolları əsasında verilmiş Uyğunluq Sertifikatı Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmışdır.

www.aayda.gov.az
Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 1

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 2

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 3

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 4

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 5

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 6

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 7

Yeni tikinti texnologiyasının tədbiqilə avtomobil yollarının və sənaye platformalarının tikintisi изображение 8

Работа добавлена: 18.05.21, изменена: 19.05.21
Контакты исполнителя 994502350658 994502181139

Наверх