The building of SOFAZ (State Oil Found of Azerbaijan Republic) have height of 117 meters (140 meters together with lighthouse on the roof)

SOFAZ TOWER şəkil

SOFAZ TOWER şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 15.01.20

Yuxarı