Xidmət sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 80

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 63

İcraçılar

Şirkətlər 2229

Fiz. şəxs 1748

Mağaza

Satıcılar 142

Məhsul 1058

EKVITA AKADEMİYA

Vergi Qanunvericiliyi - 1 (yalnız Vergi Məcəlləsi) - Uzunmüddətli proqram
Vergi Qanunvericiliyi - 2 (Vergi Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı digər sənədlər) - Uzunmüddətli proqram
Vergi ödəyicilərinin uçotu və dövlət qeydiyyatı
FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİ
HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN MƏNFƏƏT VERGİSİ
ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ
Sadələşmiş vergi
Xüsusi rejimli müəssisələrdə vergitutmanın xüsusiyyətləri
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları

ekvita.com
EKVITA AKADEMİYA şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 02.08.21
İcraçının əlaqə məlumatları 994123100456 WhatsApp [email protected] 994553996945

Yuxarı