Xidmət sifarişləri

Aktiv 25

Qapalı 86

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 69

İcraçılar

Şirkətlər 2567

Fiz. şəxs 2009

Mağaza

Satıcılar 199

Məhsul 1483

EKVITA AKADEMİYA

Vergi Qanunvericiliyi - 1 (yalnız Vergi Məcəlləsi) - Uzunmüddətli proqram
Vergi Qanunvericiliyi - 2 (Vergi Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı digər sənədlər) - Uzunmüddətli proqram
Vergi ödəyicilərinin uçotu və dövlət qeydiyyatı
FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİ
HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN MƏNFƏƏT VERGİSİ
ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ
Sadələşmiş vergi
Xüsusi rejimli müəssisələrdə vergitutmanın xüsusiyyətləri
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları

ekvita.com
EKVITA AKADEMİYA şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 02.08.21
İcraçının əlaqə məlumatları 994123100456 WhatsApp [email protected] 994553996945

Yuxarı