Xidmət sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 62

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 41

İcraçılar

Şirkət 1489

Fiz. şəxs 1157

Mağaza

Satıcılar 67

Məhsul 643

Şəbəkələrin qurulması

İnformasiya təhlükəsizliyi– informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya süni xarakterli, təsadüfi və ya qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun mühafizəli olmasıdır.

Görülmüş iş əlavə edildi: 24.04.19
Контакты исполнителя +99 455 455 58 37 corp@scom.az

Yuxarı