Xidmət sifarişləri

Aktiv 1

Qapalı 62

Məhsul sifarişləri

Aktiv 0

Qapalı 38

İcraçılar

Şirkət 1450

Fiz. şəxs 1097

Mağaza

Satıcılar 64

Məhsul 685

Şəbəkələrin qurulması

İnformasiya təhlükəsizliyi– informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya süni xarakterli, təsadüfi və ya qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun mühafizəli olmasıdır.

Görülmüş iş əlavə edildi: 24.04.19

Yuxarı