Заказы услуг

Активные 6

Закрытые 76

Заказы товаров

Активные 6

Закрытые 59

Исполнители

Компании 2193

Физ. лица 1702

Магазин

Продавцы 138

Товары 1085

TOPOQRAFİK
180 AZN 1 день

Topoqrafik xidmətlər
• GENIŞ MİQYASDA GEODEZİYA FƏALİYYƏTİ(Ərazinin Ölçülməsi ,Kompyuterdə işlənməsi,praektin oturdulması,su və kanaziyasiya xətlərinin çəklişinə nəzarət,bina,körpü və tunel tikintisində aplikasyon nöktələrinin verilməsi).
• Günlük verilən xidmət -180AZN (2 nəfərdən ibarət qurup+Total station leica markalı cihaz)
• Bir aylıq xidmət-2700AZN (2 nəfərdən ibarət qurup+Total station leica markalı cihaz)
• GEODEZİYA ALƏTLƏRİ VƏ ONLARIN AKSESSUARLARININ SATIŞI FƏALİYYƏTİ
• GEODEZİYA ALƏTLƏRİNİN TƏMİRİ VƏ KOLİBRASİYASI FƏALİYYƏTİ.
• MÜASİR TEXNOLOGİYA OLAN DRONLA ORTOFOTO VƏ DEM ƏLDƏ OLUNMASI.
• YOL, KÖRPÜ, TUNEL VƏ METAL KONSTRUKSİYA LAYİHƏLƏNDİRMƏ.
• GEODEZİK NIŞANLAMA VƏ YERƏKÖÇÜRMƏ İŞLƏRİ

TOPOQRAFİK изображение 1

TOPOQRAFİK изображение 2

TOPOQRAFİK изображение 3

Работа добавлена: 06.05.19
Контакты исполнителя 994702223383 [email protected]

Наверх