Növbəti tədbirin keçirilməsini təşkil edirsiniz?

Biz keçirilən dünya miqyaslı idman yarışlarının təşkilatında iştirak etmişik.

Növbəti tədbirin keçirilməsini təşkil edirsiniz? şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 11.01.20, dəyişdirilmişdir: 14.01.20

Yuxarı