OK work designing and mapping mmc

Bizim şirkət istənilən geodeziya işlərini (kəşfiyyatlarını), o cümlədən topoqrafik işlərinin operativ və keyfiyyətli yerinə yetirir. Biz həm sərmayeçi-tədqiqatçı şirkətlər həm də iri podratçıları üçün tədqiqatlar yerinə yetiririk.

OK work designing and mapping mmc şəkil

OK work designing and mapping mmc şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 03.10.19

Yuxarı