Xidmət sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 80

Məhsul sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 63

İcraçılar

Şirkətlər 2220

Fiz. şəxs 1732

Mağaza

Satıcılar 141

Məhsul 1102

Məhsulların sertifikatlaşdırılması

Beynəlxalq, dövlətlərarası və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq obyektivlik, şəffaflıq və qərəzsizlik prinsipləri əsasında istehlakçılara təqdim olunan məhsul və xidmətlərin müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək və nəticədə də müştəri məmnunluğuna nail olmaq, istehlakçılara məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) səriştəli seçilməsində köməklik etmək və müəssisələrinin və sahibkarlarının beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakı üçün şərait yaratmaq məqsədilə “CERTUS” MMC ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istehsal, idxal və ixrac olunan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.

Sadalanan məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq aşağıdakı mərhələlərdən ibarət həyata keçirilir:

Sertifikatlaşdırma üçün sifarişin verilməsi və bu sifarişin baxılması;

Sifariş sertifikatlaşdırma üzrə orqanın nəzarət sisteminə qəbul üçün müraciət formasıdır. Məhz sifarişin sertifikatlaşdırma üzrə orqanda qeydiyyatdan keçdiyi gün sertifikatlaşdırma proseduru başlanmış hesab edilir.

Müqavilənin bağlanması;

Sertifikatlaşdırma zamanı sifarişçi, sonradan sertifikatın verilməsi üzrə qərar qəbul edəcək sertifikatlaşdırma orqanı ilə müqavilə imzalayır.Müəssisəyə hesab-faktura təqdim edir. Müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilir. Biri sifarişçidə, digəri isə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda qalır.

Formaların doldurulması və istehsalın/emalın təsvir olunduğu sənədlərin çatdırılması;

Sifarişçi məhsulun istehsalında tətbiq olunan bütün prosesləri və metodları əks etdirən sənədləri tədqim edir və müvafiq formaları doldurur. Prosedurun xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bütün lazımi sənədlər əvvəlcədən müəyyən olunmuş müddətdə təqdim olunmalıdır. Təqdim olunmuş məlumatların uyğunluğunun və tamlığının yoxlanılması məqsədilə sertifikatlaşdırma üzrə orqan sənədlərin dövri qiymətləndirməsini aparır. Qiymətləndirmə zamanı mənfi nəticə əldə olunan halda sifarişçiyə bütün çatışmazlıqlar və uyğunsuzluqlar barədə məlumat verilir və onları düzəldib yekun sənədləri təqdim etməsi üçün imkan yaradılır.

İdxal məhsullarının sertifikatlaşdırılması üçün lazım olan sənədlər;

mənşə sertifikatı
istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş xarici uyğunluq sertifikatları və ya bəyannamələri
fitosanitar,baytarlıq
sınaq protokolları
qaimə (invoice)
İstehsal məhsullarının sertifikatlaşdırılması üçün lazım olan sənədlər;

fitosanitar, baytarlıq
istehsal üzrə normativ sənəd
Müəssisənin əyani auditi – məhsulun istehsalı prosesinin və vəsaitlərinin qoyulan tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması;

Ekspert-auditor sənədlərin auditini aparır, Əgər auditin gedişində az əhəmiyyətli uyğunsuzlqlar aşkar olunarsa, Sifarişçiyə onların aradan qaldırılması üçün vaxt verilir. Ekspert inspeksiyanın nəticələri üzrə hesabat hazırlayır və Sifarişçini bu hesabatla tanış edir. Hesabat Sifarişçi tərəfindən imzalanır və fikir ayrılığı hallarında sertifikatlaşdırma üzrə orqana apelyasiyaya verilir.

Sınaqların aparılması;

Sınaqlar akkreditasiya olunmuş laboratoriyalarda aparılır. Nümunələrin seçimini ekspert-auditor həyata keçirir. Müəssisənin özündə uyğun akkreditasiyaya malik olan laboratoriya olduqda, sınaqlar bu laboratoriyada, “CERTUS” MMC – nin ekspertinin iştirakı ilə aparılır.

Məhsulun uyğunluq sertifikatı;

Məhsula uyğunluq sertifikatı, bununla yanaşı etiketdə markalanma nişanını istifadə etmə imkanı sertifikatlaşdırma periodunun yekunlaşdırılmasından sonra istehsal olunmuş məhsullara verilir. İstehsal olunan məhsullar sertifikatlaşdırıldıqdan sonra 1 il ərzində inspeksiya-nəzarəti həyata keçirilir. Ekspert-auditorun əldə etdiyi müsbət nəticəyə əsasən sertifikat quvvədə qalır.

İllik nəzarət;

Sertifikatlaşdırma, istehsal prosesinin və hazır məhsulların istehsal qaydalarına uyğunluğuna daimi nəzarət nəzərdə tutur. Uyğunluğun təsdiqlənməsi üçün sənədləşmənin yoxlanılmasını, istehsalın auditini və son məhsulun sınaqlarını özündə cəmləşdirən illik inspeksiya həyata keçirilir.

certus.az
Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 03.05.21
İcraçının əlaqə məlumatları 994124801784 [email protected] 994506459694

Yuxarı