Заказы услуг

Активные 8

Закрытые 76

Заказы товаров

Активные 11

Закрытые 59

Исполнители

Компании 2163

Физ. лица 1676

Магазин

Продавцы 132

Товары 1030

✅ “Core Construction” MMC yarandığı gündən bu günədək çox sayda müxtəlif istiqamətli tikinti, təmir, dizayn işləri həyata keçirmişdir. İş keyfiyyətinin şirkətin mütəxəssisləri tərəfindən daima rəhbər tutulması şirkətin davamlı uğurlarını təmin etmiş, onu ölkəmizin tikinti bazarında dəyərli tərəfdaş olaraq tanıtmışdır. —————————————————————————————————————————————————————————————— ✅ Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və beynəlxalq normaları rəhbər tutaraq istehlakçılarımızın tələblərinin ödənilməsi öhdəliyini yerinə yetirir, keyfiyyət, ətraf mühit, sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi məsələləri, eləcə də şirkətin davamlı inkişafına yönəldilmiş proqramların hazırlanması üzrə standartların tətbiq edilməsində təchizatçıların və subpodratçıların təşviqləndirilməsini həyata keçiririk. —————————————————————————————————————————————————————————————— ✅ Müəyynləşdirilmiş proseslərin təhlili və onlara nəzarət üçün lazımi resursların təmin edilməsi, istehlakçıların tələblərinə uyğun olaraq işlərin yerinə yetirilmsinə, peşəkar əməkdaşların cəlb edilməsi və yalnız yüksək ixtisaslı əməkdən istifadə olunması, bədbəxt hadisələr v isçilərin peşə xəstəlikləri ilə əlaqədar risklərin hərtərəfli qiymətlndirilməsi və bunların minimuma endirilməsi naminə profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi və digər istiqamətdə vəzifə öhdəliklərini daşıyırıq. —————————————————————————————————————————————————————————————— “Core Construction” MMC inşaat sahəsində müxtəlif istiqamətləri əhatə edən kompleks işləri həyata keçirir: ✅ Sənaye və mülki obyektlərin və binaların tikintisi və kapital təmiri; ✅ Yollar, hidrotexniki qurğuların inşası, metal konstruksiyalarının quraşdırılması, istilik şəbəkələrinin çəkilməsi, elektrik quraşdırılma işlərinin icrası; ✅ Interyer və eksteryer dizayn işlərinin istəyə uyğun və trendlər əsasında aparılması. ✅ Torpaq işləri, torpaq, çınqıl, daş və s. tikinti materiallarının daşınması, torpaq qurutma işləri və s. İnşaat işləri görülərkən aşağıdakılar təmin olunur: ✅ hər hansı obyektin inşası zamanı bütün iştirakçıların razılaşdırılmış fəaliyyəti baş podratçı ilə əlaqələndirilmiş olaraq həyata keçirilir. Baş podratçı tərəfindən təsdiq edilmiş planlar və iş qrafikləri ilə bağlı olan qərarları iştirakçıların tabeçiliyindən asılı olmayaraq hamı üçün bərabərhüquqlu məcburi səciyyə daşıyır. ✅ təqvim planları və iş qrafiklərində nəzərdə tutulan müddətlərdə binalar, qurğular, sahələr, bölmələr, mərtəbələr, yaruslar və s. üçün hesablanan maddi ehtiyatların təminatı; ✅ tikinti, quraşdırma və xüsusi inşaat işlərinin texnoloji ardıcıllığa və texniki əsaslandırmalara riayətlə həyata keçirilməsi; ✅ texniki təhlüksizlik qaydalarına riayət edilməsi və ətraf mühitin qorunması tələblərinə əməl edilməsi.

Контакты исполнителя 994513300091 [email protected]

Наверх