Заказы услуг

Активные 10

Закрытые 76

Заказы товаров

Активные 11

Закрытые 59

Исполнители

Компании 2167

Физ. лица 1680

Магазин

Продавцы 132

Товары 1032

Sertifikatlaşdırmanın əsas məqsədi – əhalinin həyatı, sağlamlığı, əmlak və ətraf mühit üçün təhlükəli olan məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) buraxılmasının və satışının qarşısını almaq, istehlakçılara məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) səriştəli seçilməsində köməkliyin göstərilməsi, sahibkarların beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakı üçün şərait yaratmaqdır. Xidmətlərimiz: Məhsulların sertifikatlaşdırılması Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması Texniki şərtlərin təsdiqi və reyestra salınması Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsinə köməklik “Azesert” MMC ölkənin keyfiyyət infrastukrutunun uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən ən nüfuzlu sertifikatlaşdırma orqanlarından biridir. Sertifikatlaşdırma orqanları arasında ən geniş akkreditasiya sahəsinə malik olan qurumumuz 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Şirkət həmçinin, istehsal olunan məhsullar üzrə texniki şərtlərin hazırlanması və dövlət reyestrinə salınması, ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi sahəsində konsaltinq xidmətlərini də həyata keçirir.

Контакты исполнителя 994125141560 994515598988 [email protected]

Наверх