Elektroşitin qurulması

Yüksək gərqinliyə davamlı elektrik şitini qurub təhvil verdik.

Elektroşitin qurulması şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 26.03.19

Yuxarı