Xidmət sifarişləri

Aktiv 4

Qapalı 89

Məhsul sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 69

İcraçılar

Şirkətlər 2604

Fiz. şəxs 2033

Mağaza

Satıcılar 206

Məhsul 1578

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 33 mərtəbəli yeni inzibati binası

LAYİHƏNİN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

Ərazinin sahəsi - 10.000 m²

Tikinti sahəsi - 4.043 m²

Parter mərtəbəsi - 2.769 m²

Açıq sahə - 5.957 m²

Su səthinin sahəsi - 1.340 m²

Meydan və yollar - 3.667 m²

Yaşıllaşdırılan sahə - 950 m²MƏRTƏBƏLƏRİN HÜNDÜRLÜYÜ

Kollektorun yerləşdiyi mərtəbə - 2.6 m

Zirzəmi mərtəbəsi - 4.05 m

Parter mərtəbəsi - 5.00 m

Qüllənin eyni tipli mərtəbəsi - 3.60 m

Qüllənin xüxusi mərtəbələri - 7.20 m

Sərnişin liftləri: 2 - zirzəmi mərtəbəsi - 26 mərtəbə

Sərnişin liftləri: 1 - zirzəmi mərtəbəsi - 30 mərtəbə

Yanğın/yükdaşıyan: 1 - zirzəmi mərtəbəsi - 30 mərtəbə

Mətbəx lifti: 2 - 25 mərtəbə - 30 mərtəbə

Eskalatorlar: 2 - zirzəmi mərtəbəsi - parter mərtəbəsi

Fasadı təmizləmək üçün aqreqat: 1 - dam 34 - cü mərtəbə

PARK YERİ

Avtodayanacaq - 153 yerlik

Xarici ərazi - 12 yerlik

Memarlıq konsepsiyası

Binanın funksiyasının təsviri məqsədilə parter mərtəbəsində qüllə yerləşdirilir. Parter mərtəbəsi Azərbaycan respuklikasının xəritəsi formasındadır. Şərq tərəfdən “Xəzər Dənizi” dekorativ hovuzu layihələndirilib. Sahənin arxa tərəfində yaşıllaşdırılmış dama malik texniki bina yerləşdirilib.

Memarlıq həcminin dinamikliyini əldə etmək üuuml;çün mərətbənin dördbucaq en kəsiyi binanın hündürlüyünə nəzərən 90 Bakı şəhərinin mərkəzinə doğru fırlanır. Otuz üç mərtəbəli binanın fasadı güzgü şüşədən, kafe zonası isə şəffaf şüşədən layihələndirilib.

Müşavirə zalı, mətbəx, restoran və panoramlı launc tipli xüsusi zonaların (bəziləri iki mərtəbəli olan) daxili interyer tərtibatında yüksək keyfiyyətli materiallar nəzərdə tutulub.

Tikinti konsepsiyası

Binanın hündür mərətəbəli hissəsinin mərtəbəarası örtükləri çərkəzdə olan dairəvi dəmir-beton konstruksiyasına birləşdirilir. Parter mərtəbəsindən başlayaraq mərtəbələr (formanı və mərtəbə ölçülərini saxlamaq şərtilə) 260 döndərilir. Binanın planlaşdırılmasını maksimal dərəcədə saxlamaq məqsədilə 4.5 metr axlar arası addımla polad sütunlar layihələndirilib.Fasad element tipli formada layihələndirilib, yəni hündürlüyü 3.60 metr eni isə 1.50 metr addımı ilə nəzərdə tutulub. İnteryerdə binanın fırlanma effektini gücləndirmə məqsədi ilə mərkəzi dəmir-beton hissənin örtüuuml;k ilə birləşməsində dartma üsulu ilə işlənmiş metal tekstildən istifadə edilir.

Binanın tikintisində digər müasir texnologiyalarla bərabər “TEREX” markalı qülləli kranlardan və “PERİ” qəlib sistemindən, həmçinin, özüqalxan hidravlik qəlib sistemindən istifadə olunur.

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

“PROPERTY TOWER BAKU” LAYİHƏSİ şəkil

Görülmüş iş əlavə edildi: 01.02.20
İcraçının əlaqə məlumatları 994123100906 [email protected]

Yuxarı