Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 88

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1542

Mühasibat xidmətləri

Xidmətlər peşəkar mühasib və auditorlar tərəfindən göstərilir.
Vergi xidmətləri
• Müəssisənin qeydiyyatı
• Fiziki şəxsin qeydiyyatı
• Müəssisənin ləğvi
• Fiziki şəxsin ləğvi
• Bank hesablarının açılması
• Elektron qaimələrin təqdim edilməsi
• Onlayn kargüzarlığa nəzarət olunması
• Kameral məktubların cavablandırılması
• Cari vergi ödəmələri haqqında arayışların təqdim edilməsi
• Gəlir vergisi bəyannamələri
• Mənfəət vergisi bəyannaməsi
• Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) bəyannaməsi
• Sadələşdirilmiş vergi bəyannamələri
• Torpaq vergisi bəyannaməsi
• Əmlak Vergisi bəyannaməsi
• Aksiz vergisi bəyannaməsi
• Yol vergisi bəyannaməsi
• Mədən vergisi bəyannaməsi
• Vahid bəyannamə
• Yoxlama zamanı sahibkarın təmsil olunması və s.

Kadr xidmətləri
• İşçilərin işə götürülməsi
• İşçilərin işdən çıxarılması
• Əmək müqavilələrin bağlanması
• Əmək haqqıların hesablanması
. Məzuniyyət hesablanması
• Əmrlərin hazırlanması
• Əmək kitabçalarının uçotu
. Təhlükəsizlik jurnallarının uçotu

Audit xidmətləri
• Müəssisənin daxili auditi
• Vergi auditi
• Maliyyə auditi

Mühasibat xidmətləri
• Ehtiyatların uçotu
• Əsas vəsaitlərin uçotu
• Qeyri maddi aktivlərin uçotu
• Debitor,kreditorların uçotu
• Ümidsiz və şübhəli borcların hesablanması
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
• Mənfəət,zərər haqqında hesabat
• Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
• Konsolidasiya hesabatları
• Məlumatların proqram təminatına işlənməsi

Statistik hesabatların hazlrlanması
Bütün növ statistika hesabatlarının hazırlanması.

Digər xidmətlər
• Kredit müraciətinin hazırlanması
• Müqavilələrin hazırlanması
. Müəssisə ilə əlaqəli sair xidmətlər.

Mühasibat xidmətləri изображение 1

Работа добавлена: 20.12.23, изменена: 23.12.23
Контакты исполнителя 994708889191 WhatsApp [email protected] [email protected] 994708889191

Наверх