Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 88

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1542

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması

Beynəlxalq, dövlətlərarası və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq obyektivlik, şəffaflıq və qərəzsizlik prinsipləri əsasında istehlakçılara təqdim olunan xidmətlərin müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək və nəticədə də müştəri məmnunluğuna nail olmaq, istehlakçılara proseslərin və xidmətlərin səriştəli seçilməsində köməklik etmək və müəssisələrinin və sahibkarlarının beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakı üçün şərait yaratmaq məqsədilə “CERTUS” MMC ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən göstərilən ictimai iaşə, mehmanxana (otel), kafe-restoran, bərbərxana, spa, keytrinq ve digər xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.

Sadalanan xidmətlərin sertifikatlaşdırılması prosesi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq aşağıdakı mərhələlərdən ibarət həyata keçirilir:

Sertifikatlaşdırma üçün sifarişin verilməsi və bu sifarişin baxılması;

Sifariş sertifikatlaşdırma üzrə orqanın nəzarət sisteminə qəbul üçün müraciət formasıdır. Məhz sifarişin sertifikatlaşdırma üzrə orqanda qeydiyyatdan keçdiyi gün sertifikatlaşdırma proseduru başlanmış hesab edilir.

Müqavilənin bağlanması;

Sertifikatlaşdırma zamanı sifarişçi, sonradan sertifikatın verilməsi üzrə qərar qəbul edəcək sertifikatlaşdırma orqanı ilə müqavilə imzalayır. Müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilir. Biri sifarişçidə, digəri isə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda qalır.

Formaların doldurulması və xidmətin təsvir olunduğu sənədlərin çatdırılması;

Sifarişçi xidmətlərin göstərilməsində tətbiq olunan bütün prosesləri və metodları əks etdirən sənədləri təqdim edir və müvafiq formaları doldurur. Prosedurun xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bütün lazımi sənədlər əvvəlcədən müəyyən olunmuş müddətdə təqdim olunmalıdır. Təqdim olunmuş məlumatların uyğunluğunun və tamlığının yoxlanılması məqsədilə sertifikatlaşdırma üzrə orqan sənədlərin dövri qiymətləndirməsini aparır. Qiymətləndirmə zamanı mənfi nəticə əldə olunan halda sifarişçiyə bütün çatışmazlıqlar və uyğunsuzluqlar barədə məlumat verilir və onları düzəldib yekun sənədləri təqdim etməsi üçün imkan yaradılır.

Ekspert sənədlərin auditini aparır. Əgər auditin gedişində az əhəmiyyətli uyğunsuzlqlar aşkar olunarsa, sifarişçiyə onların aradan qaldırılması üçün vaxt verilir. Ekspert inspeksiyanın nəticələri üzrə hesabat hazırlayır və sifarişçini bu hesabatla tanış edir. Hesabat sifarişçi tərəfindən imzalanır və fikir ayrılığı hallarında sertifikatlaşdırma üzrə orqana apelyasiyaya verilir.

Xidmətin uyğunluq sertifikatı;

Xidmətə uyğunluq sertifikatı sadalanan prosedurlar başa çatdıqdan sonra verilir. Sertifikat bir il müddətində qüvvədə olur və bu müddət illik inspeksiya zamanı operatorun müsbət nəticə əldə etməsi halında uzadıla bilər.

İllik nəzarət;

Sertifikatlaşdırma xidmət prosedurlarının qaydalarına uyğunluğuna daimi nəzarət nəzərdə tutur. Uyğunluğun təsdiqlənməsi üçün sənədləşmənin yoxlanılmasını, xidmətin auditini özündə cəmləşdirən illik inspeksiya həyata keçirir

certus.az
Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 1

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 2

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 3

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 4

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 5

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 6

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 7

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması изображение 8

Работа добавлена: 03.05.21
Контакты исполнителя 994124801784 [email protected] 994506459694

Наверх