Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 89

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1548

Реферансы

Sertifikatlaşdırma – uyğunluğu qiymətləndirən qurum tərəfindən malın (xidmətin, işin), prosesin, idarəetmə sisteminin, işçi heyətinin müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun kağız üzərində yazılı formada təsdiqidir.
Sertifikatlaşdırmanın əsas məqsədi – əhalinin həyatı, sağlamlığı, əmlak və ətraf mühit üçün təhlükəli olan məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) buraxılmasının və satışının qarşısını almaq, istehlakçılara məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) səriştəli seçilməsində köməkliyin göstərilməsi, sahibkarların beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakı üçün şərait yaratmaqdır.
“AZSERTCENTER” MMC – AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sistemində akkreditasiya olunmuş qeyri-ərzaq məhsullarının sertifikatlaşdırılması üzrə orqandır. “AZSERTCENTER” Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sahəsində 5 ildən artıq fəaliyyət göstərir və bu sahənin ən etibarlı və peşəkar xidmət göstərən orqanlarıdan biridir. Sertifikatlaşdırma orqanının əsas fəaliyyəti yerli və xarici şirkətlər tərəfindən idxal və istehsal olunan məhsulların müvafiq standartların tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsidir.
“AZSERTCENTER” MMC-nin xidmətləri yüngül sənaye məhsullarının, məişət məhsullarının, rabitə avadanlıqlarının , ağac emalı materiallarının, avtomobillərin (o cümlədən xüsusi təyinatlı), ehtiyat hissələrinin və avtomobil ləvazimatlarının, müxtəlif tip boru kəmərləri armaturlarının, generatorların, klapanların və stabilizatorların, müxtəlif xidmətlərin və kosmetik məhsulların sertifikatlaşdırılmasını əhatə edir.

Контакты исполнителя 994702333979

Наверх