Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 89

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1548

Defektoskopiya

 

Boya örtüyünü zədələmədən qayanaq tikişlərində və ana materialda səthi və səthaltı qüsurlara burulğanlı cərəyan üsulu ilə nəzarət və onların qiymətləndirməsi.
Qayanaq tikişlərində və ana materialda səthaltı qüsurlara ültrasəs üsulu ilə nəzarət və onların qiymətləndirməsi.
Həm örtük, həm də divar qalınlığı dəqiq ölçür. Bundan əlavə, Pulse-Echo rejiminə keçdikdə, CMX avtomatik olaraq örtüyü ölçür və divar qalınlığının ölçülməsindən kənarlaşdırır, istifadəçinin örtük çıxarmadan ən yaxşı korroziya və çuxur tapmasına imkan verir.
6-64 mm-lik ferromaqnit polad burazların (kanatların)  aşınmasını, burazın məftillərinin qırılmalarını qeyri dağıdıcı testi.
Magnit-toz üsulu üçün nəzərdə tutulmuş görünən və ya görünməyən (flüoresent) üsul ilə defektoskopiya
Kapilyar qüvvənin təsiri altında materialda qüsurlara nüfuz etməklə istifadə olunan görünən və ya görünməyən (flüoresent) üsul ilə defektoskopiya
Vışkaların davamlılığını yoxlamaq
Vizual inspeksiya 
Statik və dinamik sınaqlar 
Statik və dinamik sınaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi təyinatlı yüklər
Bolt-qayka birləşmələrində sıxılma qüvvəsinin təyini
Hidravlik sınaqlar Pnevmatik sınaqlar üçün nəzərdə tutulmuş daşınabilən stend

Работы не найдены
Контакты исполнителя 994706111982 994706111982

Наверх