Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 89

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1548

İSTEHSALATDA OLAN IŞ PROSESLƏRIN AVTOMATLAŞDIRILMASI.

Merkuriy-EPR proqram təminatı tək anbar və mağazadaki iş gedişini yox istehsalatın planlaşdırılmasını və ucotunu apara bilir.
1) İstehsalatın ümumi planını və hər sex işinin planlaşdırma imkanı.
2) Öz istehsalı olan yarımfabrikatların uçotu imkanı.
3) İstehsalatda yarımcıq vəziyyətdə qalan işlərin uçotu.
4) Malın istehsalına sərf olunan xərclərin hesablanması.
5) Xam mal ehtiyacın planlaşdırılması.
6) Ehtiyyatların idarə edilməsi.
7) (Traceability) Malın seriya nömrəsinin koməyi ilə xam maldan hazır məhsula qədər (dükana qədər) izləmə imkanı.
8) Keyfiyyətə nəzarət imkanı.Qüsurlu mal partiyaları ilə işləmə imkanı.
9) İstehsalatda istifadə olunan avadanlığın və onun nə dərərcədə yuklənməsini görmə imkanı.
10) Biznesin gedişini və sənədlərin axını ilə işləmə imkanı.
11) Qənəyatçil istehsalat. (Yəni istehsalatın bütün iş gedişi göz gabağında olduqda istehsalata ayrılan pullar lazım olan istigamətə yonəldilir və səmərəsiz sərf olunmur)

Работа добавлена: 02.11.19
Контакты исполнителя 994124097073 994502786739 [email protected]

Наверх