Заказы услуг

Активные 3

Закрытые 88

Заказы товаров

Активные 2

Закрытые 69

Исполнители

Компании 2599

Физ. лица 2031

Магазин

Продавцы 205

Товары 1542

Gömrük işi sahəsində sizin etibarlı tərəfdaşınız olan “MBM Group” Şirkətinin əsas məqsədi müştərilərə tək gömrük fəaliyyətinə dair əməliyyatların aparılmasında yardımçı olmaq deyil, eyni zamanda bir sıra yeni fəaliyyət növlərini yüksək peşəkarlıqla müştərilərinə təqdim etməkdən ibarətdir MBM Group olaraq, biz bütün növ nəqliyyat xidmətlərini, gömrük bəyannaməsinin tərtibini, yüklərin idxal və ixrac prosesinin rəsmiləşdirilməsini, rəsmiləşdirmə üçün lazım olan sənədlərin öncədən toplanmasını, logistika xidmətini və digər xidmətləri həyata keçiririk. Gömrük-broker xidmətləri: Gömrük Bəyannaməsinin Tərtibi Gömrük Rəsmiləşdirilməsi Rəsmiləşdirmə Üçün Tələb Olunan Sənədlərin Öncədən Toplanması Müqavilələrin Hazırlanması İdxal Və İxrac Üzrə Broker Xidmətləri: Yükün idxalından və ixracından öncə yükün rəsmiləşdirilməsinə dair bütün gömrük rüsumlarının, habelə istifadə olunacaq xidmətlərin ödənişlərinin hesablanması və müştəriyə təqdim olunması. Logistika Xidmətləri: Vaqonların İzlənməsi Dəmiryolu ilə yüklərin daşınması Dəniz yolu ilə yüklərin daşınması Aviadaşımalar Multimodal daşımalar Qabaritsiz yüklərin daşınması Qrupaj yüklərin daşınması Konteyner daşımaları Şirkətlərin "Yaşıl Dəhliz"ə Salınması Gömrük brokeri kimdir? Gömrük brokeri malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə gətirilməsi, bu ərazidən aparılması, yaxud tranziti ilə əlaqədar olaraq dolayı gömrük təmsilçiliyini həyata keçirən hüquqi şəxsdir. Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilərkən, gömrük brokeri malları gömrük sərhədindən müstəqil keçirən şəxsin bütün vəzifələrini yerinə yetirir və onun kimi məsuliyyət daşıyır. Gömrük brokerinin təmsil etdiyi şəxslərlə münasibətləri tərəflər arasında bağlanmış müqavilə ilə tənzimlənir. Avtonəqliyyat vasitəsilə daşınan yüklərin: Bakı Baş Gömrük İdarəsində,Aksizli mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi, Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində və s. rəsmiləşdirilməsi, yüklərinizin gömrük terminallarından (İpəkyolu G/T ,Xocahəsən G/T,Meyvəli G/T) çıxardılması və anbarlaranıza təhvil verilməsi. Vaqonlarla ölkəyə idxal və ixrac olunan yükləri: Abşeron G/P, Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsidə, Bakı Baş Gömrük İdarəsində və s. rəsmiləşdirilməsi, yüklərin gömrük terminalından çıxardılıb anbarlarınıza təhvil verilməsi. Konteyner vasitəsi ilə ölkəyə daxil olan yüklərin Bakı Baş Gömrük İdarəsində, Abşeron G/P, Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində və s. rəsmiləşdirilməsi, anbarlarınıza təhvil verilməsi. Hava nəqliyyatı üzrə daşınan yüklərin: HNBGİ-də rəsmiləşdirilməsi Bakı Karqo Terminalından çıxardılması, anbarlarınıza təhvil verilməsi.

Контакты исполнителя 994557466333 994557466333

Наверх