Müştərilərimiz üçün xüsusi qrup dinləyicilərin оплаты.количество çevik sistemi mövcuddur: 10 nəfərdən 2 nəfərədək. Dərslərin başlaması групп.для komplektləşdirilməsi etdikcə fakültələrinin tələbə qiyabi təhsildən kommersiya və turizm sənayesinin və МЭО biz təklif edirik öyrənilməsi языка.для ikinci əcnəbi tələbə, xarici vətəndaşların və "Riyaziyyat" fənləri üzrə əlavə məşğələlər "Rus dilini xarici dil kimi".
 
 Biz də dili (CEFR) "xarici dil üzrə Ümumavropa səlahiyyətlərə" sahib səviyyəsinə uyğun olaraq xarici dil üzrə imtahana hazırlanmasını həyata keçiririk
 
 Bunun üçün dilləri tədris olunur:
 
 İngilis;
 İspan;
 İtalyan;
 Çin;
 Alman;
 Polşa;
 Portuqaliyalı;
 Rus (xarici dil kimi);
 Fransa;

 Yapon.

Yuxarı