Sertifikatın uyğunluğu - bu sənəd, qətiyyən təsdiqlənir ki, faktın əvəzi nədir? Ümumiyyətlə, texnoloji qaydalara, yaxud QOST-a aiddir.

Yuxarı