TƏLİM MƏRKƏZİ personalın qabaqcıl təlim və ya yenidən hazırlanması məqsədilə təşkilatlarda, müəssisələrdə və onların birliyində yaradılmış ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrinin ümumi adıdır, habelə yeni işçilərə və bu profilin təhsil xidmətlərinə ehtiyacı olan digər şəxslərə təlimat verir.

Yuxarı