Torpağın yarılma işləri aparmaq lazımdır, çünki torpağın örtüyü böyüyür, əsərləri gizlədir. Bu artımın əsas səbəbləri aşağıdakılardır:
 
insan fəaliyyətindən zibillərin yığılması;
küləklə torpaq daşımaları;
torpaqda üzvi maddələrin təbii yığılması (məsələn, yarpaq çürük nəticəsində);
kosmik tozu çökdürmə [kaynak belirtilmemiş 584 gün].

Yuxarı