Adi sprinkler qurğusu. Portativ alüminium borularla dairəvi sulama sistemlərinin standart sulama sistemi əsas su təchizatı ilə təchiz edilmişdir. Boru kəmərləri ilə birlikdə bu qurğular 12-16 saatlıq gündə 3-4 dəfə sulanan ərazidə hərəkət edilməlidir. Sistem zəhmətlidir (hər hektara təxminən 6 man-saat) və monoton zəif iş və nəmli kartof üstləri vasitəsilə borular çəkmək üçün çox məşhur deyil. Onun dəyəri aşağı - təxminən 900 p. Art. birdəfəlik 0,4 hektar sulanabiliyor. Sistem, bitki artım mövsümünə yetərincə uyğun gələn damcıları meydana gətirən yaxşı bir paylama əmsalını təmin edir.

Yuxarı