bir turoperator tərəfindən təşkil edilən turların satışı ilə məşğul olan təşkilat və ya fərdi sahibkar. Bir səyahət agenti bir turoperatordan turlar alır və alıcıya turist məhsulu satır və ya turoperatoru və turoperatoru tərəfindən turist operatoru tərəfindən verilmiş bir komissiya üçün vasitəçi kimi çıxış edir. Böyük səyahət agentləri beynəlxalq birliyə birləşdi

Yuxarı