Xidmət sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 84

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 68

İcraçılar

Şirkətlər 2503

Fiz. şəxs 1945

Mağaza

Satıcılar 192

Məhsul 1259

Proqram təminatının yaradılması

 

Hazırda texnologiyaların inkişafı sayəsində böyük populyarlıq yaradan proqram araşdırmaları iki ölçüdə inkişaf edir: Təcrübəçi adlandırılan bəzi tədqiqatçılar tətbiqet-mələr yaratmaq üçün lazımi metodlar hazırlayır, digərləri isə nəzəriyyəçi qismində daha möhkəm proqram inkişaf metodologiyasını quracaq əsas prinsiplər və nəzəriyyələr axtarırlar.  

 

Proqram hazirlansında əsas konsepsiya bir proqram yaratmaqla yanaşı, istifadəsini və dəyişdirilməsini də özündə cəmləyən bir proqramın həyat dövrü konsepsiyasından ibarət olur.Çünki hər hansı səhvlər aşkar edildikdə, proqramda müvafiq dəyişikliklər tələb edən tətbiq sahəsində də müəyyən dəyişikliklər zərurəti yaranır:əvvəlki dəyişiklik zamanı edilən əməliyyat səhvlərə səbəb olduğu üçün proqram dəyişiklikləri köçürülür. Proqram modifikasıyasının dəyişdirilməyə başlamasından asılı olmayaraq, proqramçı (adətən proqram müəllifləri olmadan) mənbə proqramını və sənədlərini təhlil edir.Əks təqdirdə, proqramdakı hər hansı bir dəyişiklik müəyyən problemlər yarada bilər. Xatırladaq ki, proqramın öyrənilərək mənimsənilməsi o qədər də asan deyil. Baxmayaraq ki, proqramçı kifayət qədər məlumatlıdır və tələb olunan sənədlərlə təchiz olunub.Məhz belə hallarda proqram təminatı yararsız hesab olunur, çünki prosesin yenidən başlanılması olduqca böyük güc tələb edir. Proqram təminatını özündə təhlili, dizaynı, tətbiqi və sınağı cəmləndirir.Təhlilin əsas məqsədi gələcək sistemin hansı hərəkətləri etməli olduğunu müəyyənləşdirir. (məsələn, məlumatlara məhdud giriş tələbi) Proqram təminatının dizayn mərhələsində ilk öncə proqram sisteminin quruluşu yara-dılır. Yaxşı məlumdur ki, böyük sistemlər üçün ən yaxşı quruluş modul tipli quruluş hesab olunur, yəni proqramın kiçik elementlərə bölünərək ümumi sistemin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Bu tipli texniki detalların sayı, insan imkanlarının aşacağı qədər görünə bilərdi.Belə bir quruluş olmasa, sistemin tətbiqində nəzərə alınması lazım olan . Modul quruluş eyni zamanda sistemin sonrakı işini də asanlaşdıraraq modifykasi-yanın yalnız xüsusi modullarda edilməsinə imkan verir. Modullar prosedurlar şəklində ola bilər və daha böyük sistemlərin qurulması üçün stan-dart bloklar kimi də istifadə edilə bilər. Prosedurlardan istifadə edərək əldə edilən modul quruluşun ənənəvi nümayəndəliyi bir də blok diaqramdır. Bu sxemdə hər bir modul düzbucaqlı şəklində təsvir edilmişdir və modullar arasındakı bağlantılar düzbucaqları birləşdirən ox şəklindədir. Obyekt yönüm-lü sistemlərin quruluşunu təsvir etmək üçün sinif diaqramlarından istifadə olunur. Bir modul sistemin dizaynında əsas məqsəd modulları bir-birlərindən mümkün qədər müstəqil etməkdir. Sonra dəyişiklik edərkən dəyişiklikləri yalnız xüsusi modullarda etmək lazımdır. Bununla birlikdə modulların ardıcıl və məntiqi bir sistem yaratması üçün aralarında modullararası bağlantılar mövcud olmalıdır. Buna görə bir-birlərindən mümkün qədər müstəqil olan modulları yaratmaq, sistem modullarının əlaqələrini minimuma endirməkdir. Sınaq mərhələsi tətbiqetmə mərhələsi ilə əlaqədardır, çünki sistemin hər modulu tətbiq edildikdən dərhal sonra sınaqdan keçirilir. Məntiqi və düşünülmüş sistemdə hər modulun yoxlanılması sistemin digər modulların-dan asılı olmayaraq aparılmalıdır. Test modulları yaradıldıqca fərdi komponentlər bütün sistemi sınamaqla əvəz olunur. Proqram təminatının hazırlanmasına erkən yanaşmalar, bütün mərhələlərin ciddi şəkildə ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsini tələb edir. İnkişaf prosesi bir istiqamətdə davam etdiyi üçün belə bir inkişaf metodu hazırda şəlalə modeli adlanır. Alternativ bir yanaşma nümunəsi, inkişaf etdirilən proqram sisteminin ardıcıl olaraq artırıldığı dizayn dizayn modelidir. Birinci sistem məhdud funksionallığı ilə son məhsulun sadələşdirilmiş bir versiyasıdır. Bu versiyanı sınaqdan keçirdikdən və gələcək istifadəçilər tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra ona əlavə xüsusiyyətlər əlavə olunur və yenidən sınanır. Ən məşhur dizayn metodu yuxarıdan aşağıya doğru dizayndır. Onun mahiyyəti -vəzifə-nin kiçik, daha asan həll oluna bilən alt bölmələrə bölünməsidir. Yuxarıdan aşağıya doğ-ru dizaynın tətbiqi nəticəsində tez-tez imperativ bir proqramlaşdırma paradiqmasına uy-ğun modul quruluşa çevrilə bilən bir iyerarxik sistem əldə edilir. Yuxarıdakı dizaynla, bir sistemin yaradılması fərdi,sistem tapşırıqlarının müəyyənləşdirilməsindən və bu problemlərin həllinin daha mürəkkəb problemlərin həlli üçün mücərrəd vasitə kimi istifadə olunmasının müzakirəsindən başlayır. Açıq mənbə proqram təminatının inkişafı-bu metod illərdir kompüter həvəskarları tərə-findən istifadə olunur və hazırda qanuni bir proqram hazırlama texnikası kimi tanınır. Əslində, bu üsul bir növ təkamül prototipidir, lakin ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq prototipləmə açıq şəkildə həyata keçirilir və bu üsul açıq mənbə inkişafı adlanır. Bir mənada açıq mənbə pr`oqram təminatının inkişafı beta testinin genişləndirilməsidir (aşağıda müzakirə olunur), lakin beta tester, nəinki normal beta test zamanı yaranan problemləri onu dəyişdirə və edilən dəyişiklikləri bildirə bilər. Açıq mənbə proqram təminatının yaradılması prosesi aşağıdakı addımlardan ibarətdir: müəllif proqramın ilkin versiyasını (adətən lazımi hərəkətləri yerinə yetirir) yazır və mənbə kodu və sənədləri İnternetə yerləşdirir, digər proqramçıların yükləyə biləcəyi yerdən. İstifadəçilərin ixtiyarlarında olan mənbə kodu və sənədləri olduğundan, proq-ramı ehtiyaclarına uyğun olaraq dəyişdirə və əlavə edə və ya tapdıqları səhvləri düzəldə bilərlər. Sonra internetdə yerləşdirilən məhsulun versiyasına edilən dəyişikliklər haqqda müəllifə bildirirlər. Beləliklə, bu yeni inkişaf etmiş versiya sonrakı dəyişikliklər üçün əlçatan olacaqdır. Təcrübə göstərir ki, bir proqram paketi həftədə bir neçə dəfə də-yişə bilər. Açıq mənbə proqram təminatı sistemlərinin inkişaf etdiricilərinin hərəkətləri razılaşdı-rılmadığı və gördükləri iş üçün heç bir mükafat almadığı üçün yüksək keyfiyyətli bir proqram sistemi yaratmaq üçün kifayət qədər əsaslandırılmamış görünə bilər. Ancaq təcrübə bunun əksini göstərir. Bir nümunə olaraq, mövcud olanların ən etibarlı bir əmə-liyyat sistemi olaraq tanınan Linux əməliyyat sistemini göstərmək olar. Əslində isə, əməliyyat sisteminin yaradıcısı Linus Torvald, bu texnikadan istifadə edərək Linuxun inkişafına rəhbərlik etdiyi üçün açıq mənbə proqram təminatının inkişafının əcdadı sayıla bilər. Açıq mənbə proqram məhsullarının inkişafının geniş yayılmamasının səbəblərindən biri də son məhsula mülkiyyətin qurulmasında çətinlikdir, çünki açıq mənbəli proqram təmi-natının inkişafı bu proqramın ictimai sahələrdə olmalı və ictimai sahədəki olması deməkdir. Açıq mənbə yaratmağın digər bir çətinliyi, bir iş cəmiyyətində işləməyə alışmış belə bir layihənin rəhbərləri üçün açıq mənbə proqram təminatının uğurlu inkişafı üçün zəruri olan riskli maliyyələşmə ilə işləmə üslubunu mənimsəməkdə çətindir. Belə bir proqram inkişaf etdirmə metodunun şərti, həvəslə, özünü ifadə etmək istəyi və görülən işdən məmnunluq və qürur hissi ilə idarə olunan proqramçının pulsuz, sınırsız işidir. Bununla birlikdə, layihə menecerləri tez-tez nəzarətləri ilə inkişaf etdiricilərin həvəslərini sarsıdırlar. Məsələn, bir menecer, mülkiyyət qurmaq üçün sistemin bəzi hissələrini saxlaya bilər, ancaq açıq proqram təminatının hazırlanması, bir proqramçı bütün proqram sistemini yükləyə, istifadə edə və dəyişdirə biləcəyini bildirir. Android aplikasiyaların yaranması Android üçün inkişaf prosesi necədir? Anlayışı bir neçə əsas məqamlara ayıraq: 1 Java sənədlərində proqram məntiqini təsvir edirsiniz - tətbiqinizin nə istədiyini. 2 Siz XML sənədlərində dizayn planlarını tərtib edirsiniz - xarici görünüş. 3 Tətbiq yazıldıqdan sonra, bütün sənədləri tərtib etmək üçün bir alət alətindən istifadə etməlisiniz və onları Android cihazlarında işləyə biləcəyiniz və / və ya Google Play-də yayımlaya biləcəyiniz .apk faylına yığın. 4 Bir Android tətbiqi yaratmaq üçün istifadə olunan bütün yardım proqramları və sənədlər inteqrasiya edilmiş inkişaf mühitinə (IDE) birləşdirilmişdir. Bir IDE, kod sənədlərinizi redaktə etmək, həmçinin tərtib etmək və işlətmək üçün açdığınız bir proqramdır. 5.Əvvəllər Android inkişafı üçün standart IDE Eclipse idisə, indi daha funksional bir Android Studio, Google'dan bir məhsul ilə əvəz edilmişdir.. Əlbəttə ki, yuxarıdakı addımların pərdə arxasında baş verən daha dərin prosesləri tapa biləcəksiniz. Məsələn, qabaqcıl istifadəçilər Dalvik virtual maşınının rolunu bilmək istəyəcəklər. Məqalənin sonunda hər bir Android inkişaf etdiricisinin tanış olması lazım olan faydalı mənbələrə bağlantılar veriləcəkdir. Bunlardan birincisi Google'dan gələn rəsmi sənədlərdir. Ancaq hələlik siyahımıza davam edək və bu məqaləmizdə aşağıdakıları müzakirə edəcəyik: 1 Android Studio'u yükləyin və quraşdırın. 2 Android cihazlarında və emulyatorlarda tətbiqetmələrin işə salınması və sınaqdan keçirilməsi barədə məlumat əldə edirik. Android cihazlarında və emulyatorlarda tətbiqetmələrin işə salınması və təhvil verilməsidir.

Yuxarı